. . .

Udaljena podrška je najjednostavniji način brze online pomoći
prilagođenim svim korisnicima.

Potrebno je preuzeti program pod imenom Any Desk - preferirana je iTS inačica programa.


Nakon preuzimanja programa, sasvim je dovoljno samo pokrenuti preuzeti program.


Da bi se inicirao postupak online udaljene podrške potrebno je putem web chat opcije ili drugog načina kontakta, obavijestiti iTS o svom kodu, odnosno adresi.

Zahtjev za povezivanje možete također izdati putem opcije "Invite" u
programu te upisati sljedeće: 

its@itsmedia

Zahtjev za povezivanje udaljenom klijentu može se poslati unosom AnyDesk-ID-a ili
Aliasa udaljenog klijenta u polje "Remote Desk" na lokalnom prozoru AnyDesk-a.

Nakon podnošenja zahtjeva, korisnik na lokalnom klijentu mora unijeti zaporku za nenadzirani pristup za povezivanje ako je postavljena na udaljenom
uređaju ili korisnik na udaljenom klijentu mora ručno
prihvatiti zahtjev za povezivanje kako bi započeo sesiju.


Ako je zahtjev za povezivanje valjan, na udaljenom uređaju pojavit će se prozor za prihvaćanje.

Prihvaćanjem zahtjeva procedura je dovršena.