Popis Pravila za Reklamacije IT Servisa


1. Podnošenje Reklamacije

Rok za Podnošenje:

Reklamacija na pružene usluge ili proizvode mora se podnijeti u roku od 7 dana od dana otkrivanja nedostatka koji je obuhvaćen jamstvom.

Kanal za Podnošenje:

Reklamacije se mogu podnijeti putem e-maila, WhatsAppa ili preko chat opcije na web stranici iTSmedia.

Obavezni Podaci:

Reklamacija mora sadržavati detaljan opis problema, kontakt informacije podnositelja, dokaz o kupnji (npr. račun, ugovor o servisu) i bilo koji drugi relevantan dokaz (npr. fotografije, video zapisi, log datoteke).


2. Obrada Reklamacija

Potvrda Primitka:

iTS će potvrditi primitak reklamacije u roku od 24 sata od zaprimanja.

Vrijeme Obrade:

iTS se obvezuje obraditi reklamaciju i obavijestiti korisnika o ishodu u roku od 7 dana od dana zaprimanja svih potrebnih informacija.

Postupak Obrade:

iTS će temeljito istražiti reklamaciju, uključujući tehničku analizu problema, kako bi utvrdio opravdanost reklamacije.


3. Rješavanje Reklamacija

Popravak ili Zamjena:

U slučaju opravdane reklamacije, iTS će, po vlastitom izboru, popraviti defektne usluge ili proizvode, zamijeniti proizvod ili ponuditi drugo odgovarajuće rješenje.

Vrijeme Izvršenja:

Popravak ili zamjena bit će izvršeni u razumnom roku, ne prelazeći 30 dana od dana kada je reklamacija prihvaćena.

Obavijest o Rješenju:

Korisnik će biti pismeno obaviješten o poduzetim koracima za rješavanje reklamacije.


4. Prava Korisnika

Pravo na Informacije:

Korisnik ima pravo biti redovito informiran o statusu svoje reklamacije.

Pravo na Brzo Rješavanje:

Korisnik ima pravo očekivati brzo i pravično rješavanje svoje reklamacije.

Pravo na Žalbu:

U slučaju nezadovoljstva rješenjem reklamacije, korisnik ima pravo podnijeti žalbu višoj instanci unutar iTS-a.


5. Ograničenja

Izvan Jamstvenog Roka:

Reklamacije na probleme koji su otkriveni nakon isteka jamstvenog roka neće biti prihvaćene.

Neopravdane Reklamacije:

Reklamacije koje nisu rezultat grešaka iTS-a ili proizvodnih grešaka bit će odbijene.


6. Dodatne Napomene

Promjene Uvjeta:

iTS zadržava pravo na ažuriranje ili promjenu pravila reklamacija u bilo kojem trenutku, uz obvezu informiranja korisnika o svim promjenama.

Kontakt Za Žalbe:

Sve žalbe na postupak reklamacije mogu se uputiti direktno upravi iTS-a putem navedenih kontaktnih kanala.