Microsoft Office je paket softverskih aplikacija koje pomažu korisnicima u pisanju dokumenata (Word), izradi tablica (Excel), kreiranju prezentacija (PowerPoint) i slanju e-pošte (Outlook). Za korištenje je potrebna licenca.