1

Pokretanje skripte:

MAS se pokreće kao skripta unutar PowerShell-a, koji je ugrađen u Windows. PowerShell omogućuje korisnicima izvršavanje skripti i komandi koje mogu upravljati različitim aspektima operativnog sustava.

2

Korištenje aktivatora u Windows ISO datoteci:

Skripta koristi aktivator unutar Windows ISO datoteke. ISO datoteka je slikovna datoteka diska koja sadrži sve potrebne instalacijske podatke za Windows. Aktivator unutar ISO datoteke omogućuje generiranje digitalnog certifikata.

3

Generiranje i slanje certifikata:

MAS generira digitalni certifikat koji je potreban za aktivaciju operativnog sustava. Ovaj certifikat se zatim šalje na Microsoftove servere. Slanjem certifikata, MAS registrira hardverski ID računala kao valjan za Windows aktivaciju.

4

Registracija hardverskog ID-a:

Microsoftovi serveri primaju certifikat i registriraju hardverski ID računala. Ovaj postupak je identičan onome koji se koristi kada korisnici službeno nadograđuju ili ponovno aktiviraju Windows nakon promjene hardverskih komponenti.

5

Aktivacija Windowsa:

Nakon što je hardverski ID registriran kao valjan, Windows i/ili Office se aktivira. Ovaj proces omogućuje korisnicima da koriste sve funkcionalnosti operativnog sustava bez ograničenja.