Usluge uključuju dijagnostiku i popravke hardvera, rješavanje softverskih problema, instalaciju i ažuriranje softvera, održavanje mreža i sigurnosti, te backup i oporavak podataka, uz korisničku podršku.

Tehnička i terenska podrška:

Tehnička i terenska podrška:

iTS pruža tehničku i terensku podršku klijentima kako bi im pomogao riješiti bilo koje probleme koje imaju s računalnom opremom ili softverom. (Grad Šibenik)

Održavanje pisača:

Održavanje pisača:

iTS se brine o održavanju pisača klijenata kako bi uvijek funkcionirali bez problema.

Sigurno cloud okruženje:

Sigurno cloud okruženje:

iTS pruža sigurno okruženje za pohranu podataka u oblaku, tako da klijenti mogu biti sigurni da su njihovi podaci uvijek sigurni i dostupni. Lokalno ili affiliate preporuka.

Sustav interne komunikacije:

Sustav interne komunikacije:

iTS pruža sustav interne komunikacije za klijente, tako da djelatnici unutar tvrtke mogu lako komunicirati jedni s drugima, kao i s iTS-om.

Nabava potrošnog materijala:

Nabava potrošnog materijala:

iTS se brine o nabavi potrošnog materijala za računalnu opremu i pisače klijenata.

Održavanje računalne opreme:

Održavanje računalne opreme:

iTS se brine o održavanju računalne opreme klijenata, tako da sve uvijek funkcionira bez problema.

Optimiziranje sustava:

Optimiziranje sustava:

iTS optimizira sustave klijenata tako da funkcioniraju brže i efikasnije.

Implementacija sigurnosnih mjera:

Implementacija sigurnosnih mjera:

iTS implementira sigurnosne mjere za klijente kako bi osigurao sigurnost podataka i mrežne infrastrukture.

Konfiguriranje kontrole pristupa:

Konfiguriranje kontrole pristupa:

iTS konfigurira kontrolu pristupa za klijente, tako da se osigura sigurnost podataka.

Izrada mrežnog plana i infrastrukture:

Izrada mrežnog plana i infrastrukture:

iTS izrađuje mrežne platforme i infrastrukture za klijente, tako da su njihove mreže učinkovite i efikasne.

Implementacija poslovnih aplikacija i alata unutar poslovanja:

Implementacija poslovnih aplikacija i alata unutar poslovanja:

iTS implementira poslovne aplikacije i alate unutar poslovanja klijenata

Sigurnost podataka, lokalni i cloud backupi:

Sigurnost podataka, lokalni i cloud backupi:

Ova stavka se odnosi na procese kojima se osigurava sigurnost podataka kroz backup i arhiviranje, može uključivati korištenje lokalnih backup uređaja i/ili cloud backup usluga.

Uspostava i održavanje virtualne mreže:

Uspostava i održavanje virtualne mreže:

Ova stavka se odnosi na proces uspostave i održavanja virtualne mreže (VPN), što omogućuje korisnicima da se povežu s poslovnim sustavima i resursima s bilo kojeg mjesta u svijetu.

Konfiguriranje i održavanje mobilnih uređaja i tablet računala:

Konfiguriranje i održavanje mobilnih uređaja i tablet računala:

Ova stavka se odnosi na procese konfiguriranja, instaliranja i održavanja mobilnih uređaja (npr. telefoni, tableti) i tablet računala koji se koriste u poslovne svrhe.

Vođenje računa o softveru i licenciranju:

Vođenje računa o softveru i licenciranju:

Ova stavka se odnosi na proces praćenja softvera i licenci koje su u uporabi u poslovanju i osiguravanje da su sve licence validne i da se koriste u skladu s uvjetima licenciranja.

Konsultiranje i razvoj IT strategije za poslovanje:

Konsultiranje i razvoj IT strategije za poslovanje:

Ova stavka se odnosi na savjetovanje i razvoj strategija za razvoj i implementaciju IT-a u poslovanju.

Implementacija i održavanje bežične mreže:

Implementacija i održavanje bežične mreže:

Ova stavka se odnosi na proces implementacije i održavanja bežične mreže u privatnom i poslovnom okruženju.

Povezivanje i integracija različitih aplikacija i sustava:

Povezivanje i integracija različitih aplikacija i sustava:

Ova stavka uključuje proces spajanja i integracije različitih IT sustava, aplikacija i softvera kako bi se osigurala što bolja funkcionalnost i suradnja.

Implementacija i održavanje virtualne okoline (virtualnih računala i servera):

Implementacija i održavanje virtualne okoline (virtualnih računala i servera):

Virtualna okolina omogućuje organizaciji da pokreće više virtualnih računala na jednom fizičkom računalu, što može smanjiti troškove i poboljšati fleksibilnost IT infrastrukture.

Održavanje i ažuriranje softvera i operacijskog sustava:

Održavanje i ažuriranje softvera i operacijskog sustava:

Ova stavka uključuje redovito održavanje i ažuriranje softvera i operacijskog sustava kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i sigurnost.

Educiranje i savjetovanje korisnika o korištenju računalne opreme i softvera:

Educiranje i savjetovanje korisnika o korištenju računalne opreme i softvera:

Ova stavka uključuje edukaciju i savjetovanje korisnika o korištenju računalne opreme i softvera, uključujući obuku o korištenju određenih aplikacija i alata, kao i savjetovanje o najboljim praksama i postupcima.