VizitkaVizitka
Josip Marčić 

Kontakt broj :
  • +385 95 530 5017
Mail adresa : WhatsApp te Telegram su povezani na naveden telefonski broj

Ukoliko nemate aplikaciju za očitavanje QR kod-a,
preuzmite aplikaciju , Apple i Samsung mogu koristiti aplikaciju kamere..
U slučaju da trenutno koristite telefon jednostavno pritisnite na QR kod