Udaljenom potporom možemo riješiti većinu problema poput problematika tokom korištenja programa , komunikacije između printer-a i računala te mreže i više…


Slobodno nam se obratite ukoliko se susrećete s nekakvim problemom te ćemo samostalno odrediti sukladno navedenom problemu da li je moguće problem riješiti udaljenom podrškom.


Potreban software za udaljenu podršku je ponajviše fokusiran na korištenje aplikacija treće strane poput Anydesk-a