Sve prijavljene problematike prijavljene za kvar hardware-a ili mrežne infrastrukture te slično, možemo riješiti terenskom potporom.


Kada nam prijavite kvar , koji je moguće riješiti te sukladno Vašim potrebama – potrebno riješiti kod Vas u kući/uredu dolazimo u brzom roku te u dogovorenom terminu. 

Cijena terenske podrške je dogovorna u okvirima rada i prijavljenom kvaru.

Tokom dolaska Vas molimo da se pridržavate preporučenih propisa za suzbijanje virusa COVID-19.