Potrebna Vam je mrežna infrastruktura u apartmanu/uredu te sličnom okruženju ? Sukladno Vašoj potrebi možemo projektirati i sastaviti ponudu, te postaviti mrežnu infrastrukturu u raznovrsnim projektima i planovima.  


Neki od najčešćih primjera izrade mrežne mape i realizacija projekata su : 

  • Postavljanje mreže u apartmanima
  • Postavljanje mreže u kući/stanu
  • Postavljanje mreže u ugostiteljskim objektima
  • Postavljanje mreže u uredu/tvrtki 
  • Postavljanje mreže za gaming event-e
  • Izrada i ponuda lokalnog sigurnosnog backup-a
    (NAS-baziranog i slično, prilagođeno potrebama)
  • Umrežavanje LAN i MAN infrastrukture ovisno o zahtjevima i planu rada…

Cijena je potpuno dogovorna te ovisna veličini projekta i rada.