SERVIS I DIJAGNOSTIKA TE POSTAVLJANJE RAČUNALNOG HARDWARE-A...


HP, Acer, Dell, Lenovo, Fujitsu i mnoštvo drugih brandova te custom složenih konfiguracija  je uvijek moguće servisirati i vratiti „natrag u život"". Od tehnike ne treba odmah odustati – ponekad je stariji hardware dosta stabilniji ili je sasvim prikladan za namijenjen zadatak da je kupovina novog računala doista apsurdan čin.

iTS nudi usluge zamjene komponenti te nadogradnju Vašeg sustava te potpunoj dijagnostici i podešavanju novog računalnog hardware-a.

Neke od usluga koje nudimo su: 

  • rješavanje i lociranje problema vezanog za stabilnost operativnog sustava
  • instalacija svih potrebnih driver-a
  • inicijalizacija svih potrebnih programa i aplikacija potrebnih Vam za rad
  • napredna dijagnostika svih komponenti računalnog hardware-a i sličnog
  • popravak računala svih vrsta (PC,HTPC…)
  • nadogradnja računala i zamjena neispravnih računalnih dijelova
  • zamjena CMOS baterije
  • Cable management
  • ugradnja kozmetičkih dodataka