SERVIS, DIJAGNOSTIKA I PODEŠAVANJE PRINTER-A...

Printeri , plotteri i ostali slični uređaji (uključujući POS pisaće) su elektronski uređaji s visokom stopom kvarova, bilo to da su uzrokovani programskom pogreškom ili nepravilnim ugrađivanjem potrošnog materijala (toner, bubanj) ili pak višegodišnjim neodržavanjem – oni su ključna oprema u našem produktivnom i edukativnom radnom danu.


iTS obuhvaća sve brze servise pisaća, poput : 

  • dijagnostika kvara pisaća
  • popravak problema uzrokovanih driverima ili programom
  • zamjena i nabavka potrošnih materijala (bubanj, toner)
  • čišćenje senzora
  • čišćenje i održavanje samog pisaća
  • konfiguriranje i kalibriranje glave pisaća
    (iako automatski zadatak, ponekad se dešavaju greške u programu i brza održavanja se ne izvrše)