RTS predstavlja Udaljenu tehničku podršku - terenski rad je besplatan isključivo u Gradu Šibeniku.  - prije pretplate obavezno kontaktirati tehničare za dogovor