Računalni program je skup uputa računalu što treba učiniti i kako to izvesti. 

Postoje razne vrste programa ovisno o zadatku koji želimo da program izvrši.

Računalni program je slijed strojnih instrukcija koje jednu za drugom provodi procesor računala i time obavlja neku zadaću. 

Strojne instrukcije (naredbe) sastoje se od nizova nula i jedinica, a smještene su u uzastopne bajtove, odakle ih procesor dohvaća u svoje registre. 

Njihovim dekodiranjem sklopovi procesora određuju koju operaciju treba obaviti, kojim se operandima koristiti i kamo smjestiti rezultat operacije.

Te su instrukcije vrlo jednostavne (aritmetičke operacije s dva operanda, usporedba dvaju podataka i sl.), pa ih je za opisivanje složenijih zadaća potreban velik broj.

Kako bi se olakšala izradba programa u strojnom obliku, pojedine se kombinacije nula i jedinica označavaju posebnim simbolima, pa se program zapisuje u mnemoničkom obliku. Skup strojnih instrukcija naziva se strojnim jezikom, a skup njihovih simboličkih zamjena simboličkim jezikom. 

Posebnim programom (interpreter, kompajler) prevodi se simbolički oblik u strojni, razumljiv procesoru. 

Različiti primjenski ili korisnički programi  pretvaraju računala u različite prividne strojeve (za pisanje, obradbu teksta ili slike, crtanje, pregledavanje sadržaja u bazama podataka, igranje igara). 

... Operacije koje su unaprijed pripremljene kao gotove programske komponente koriste se i pri izgradnji primjenskih programa. 

U pripremi programa s pomoću nekoga višeg programskog jezika koriste se funkcije koje nudi operacijski sustav, a popis takvih funkcija naziva se sučeljem primjenskih programa. 

-izvor(uređen)

Računalni programi su glavna stavka programskih rješenja.

Koristeći se već pisanim programima, od kojih svaki pojedinačno odgovara rješenju određenog problema, za svaki problem u informatici s programima ili aplikacijama pronalazimo rješenje i time štedimo i novac i vrijeme.


Dolje ćete pronaći navedene programe tvrtki trećih strana s kojima smo ponosni partner te svaki naveden program rješava cijeli skup problema vezan za njegov sektor..


S vremenom će se navedeni programi i cijene mijenjati, sukladno tržištu, potrebi i rabatu... a cijela ideja ovog centralnog sučelja za preuzimanje i licenciranje računalnih programa i aplikacija je orijentirana da Vama kao krajnjim korisnicima olakša i automatizira održavanje nad radom s računalom.


Za sve informacije nas kontaktirajte na mail adresu : servis@itsmedia.info


Microsoft Windows operativni sustav je više-manje sam po sebi proizvod spreman za korištenje. 

Dolazi s pred instaliranim Edge preglednikom i pregršt multimedijskih programa koji ponekad nisu baš najefikasnije rješenje. 

Instalacijom programa treće strane podržavate developer-e koji su sate i sate svog truda odvojili da bi se 

određeni problem riješio na što jednostavniji način.


15

Software Update Pro

  • Obavijest o dostupnim ažuriranjima softvera za vaše računalo.
35

Malware Hunter Pro

  • Pruža vam vrhunske mogućnosti otkrivanja i zaštite od zlonamjernog softvera.