Sync.com

Sync.com je usluga za pohranu datoteka u oblaku koja omogućuje korisnicima da pohranjuju i dijele datoteke između različitih uređaja i računala. Sync.com također nudi opcije za sigurno dijeljenje datoteka, uključujući mogućnost postavljanja lozinki i vremenskog ograničenja za pristup datotekama.

Sync.com se razlikuje od drugih usluga za pohranu datoteka u oblaku jer nudi visoku razinu enkripcije datoteka, što znači da su datoteke zaštićene od neovlaštenog pristupa. 

Sync.com također pruža opcije za automatsko sinkroniziranje datoteka između različitih uređaja, što omogućuje korisnicima da uvijek imaju pristup najnovijim verzijama svojih datoteka.

Prednosti korištenja Sync.com-a su:

  • Visoka razina enkripcije: Sync.com koristi AES-256 enkripciju za pohranu datoteka, što je jedna od najsigurnijih metoda enkripcije dostupna.

  • Sigurno dijeljenje datoteka: Sync.com omogućuje korisnicima da postave lozinke i vremenska ograničenja za pristup datotekama koje dijele s drugima.

  • Automatsko sinkroniziranje: Sync.com omogućuje automatsko sinkroniziranje datoteka između različitih uređaja, tako da uvijek imaju pristup najnovijim verzijama svojih datoteka.

  • Dostupnost na više uređaja: Sync.com omogućuje pristup datotekama s različitih uređaja, uključujući računala, mobitele i tablete.

  • Niski troškovi: Sync.com nudi cijene planova koji su pristupačni većini korisnika.


Pridužiti se sync.com možete koristeći naveden link.