Google drive

Internet je postao neophodan u svakom domu, zamjenjujući televiziju. Nakon doba pohranjivanja podataka na diskete, CD-ove, DVD-ove i USB memorije, virtualno pohranjivanje podataka postalo je popularno. Mnogi poslužitelji nude besplatan virtualni prostor za pohranu. 

Google Disk je jedan od tih poslužitelja i dostupan je putem Google računa ili preuzimanjem aplikacije s interneta. 


Google Disk također uključuje Google Dokumente, aplikacije za stvaranje dokumenata, prezentacija, obrazaca i proračunskih tablica koje se automatski pohranjuju na Google Disk. 


Sve datoteke pohranjene na Google Disku mogu se dijeliti s drugim korisnicima Google Diska te omogućuje komentiranje i raspravu o dokumentima te objavljivanje dokumenata na internetu. 

Google Disk se koristi za sinkronizaciju, dijeljenje i modificiranje podataka između više računala i/ili korisnika te je dostupan na računalima, tabletima i pametnim telefonima.

Da bi se Google Disk sinkronizirao između računala korisnika i poslužitelja, potreban je instaliran klijentski softver na korisničkom računalu. 


Postoji podrška za sve glavne operativne sustave, osim Linuxa...

Iako ne postoji službeni klijentski softver za Linux, Google Driveu se uvijek može pristupiti s Linux uređaja putem projekata otvorenog koda kao što je Gdrive, a također je moguće "ugraditi" podatkovni prostor koji pruža Google Drive račun izravno u Linux datotečni sustav . pomoću google-drive-ocamlfuse, datotečnog sustava koji se temelji na FUSE, napisan u OCaml i podržan od strane Google diska.