Vrsta korisnika

Prikazano u postocima

Vrsta rada

Ukupnih korisnika

Broj ukupnih korisnika evidentiranih u sustavu, do 2023.