iTSmedia
iTSmedia

Web stranica namijenjena za partnere je posebna usluga koja se nudi izdvojeno za partnere iTS-a gdje se sastankom dogovara sve potrebno za kreiranje web stranice te je dizajn potpuno besplatan , neovisno o veličini projekta !
Više detalja