Usluga web dizajna se bavi kreiranjem, izradom i razvojem web stranica. Uključuje različite aspekte dizajna, kao što su izbor boja, tipografije, grafike i layout-a, kao i razvoj funkcionalnosti i interaktivnosti stranice. Usluga web dizajna obično počinje s konzultacijama sa klijentom kako bi se razumjelo njegove potrebe i ciljeve, te se na temelju toga kreira koncept i wireframe. Nakon toga, dizajneri počinju raditi na izgledu stranice, uključujući elemente kao što su boje, tipografiju, grafiku i layout. Tijekom procesa web dizajna, klijent će imati priliku vidjeti i dati feedback na rad, kako bi se osiguralo da je krajnji rezultat u skladu s njegovim željama i ciljevima.