. . .
Mjesečno
Mjesečno

RTS Enterprise paket je namijenjen poslovnim korisnicima i uključuje tehničku podršku, terensku podršku, održavanje pisača, mrežnu infrastrukturu, sigurno cloud okruženje, nabavu potrošnih materijala, održavanje računalne opreme, interni komunikacijski sustav, automatizirani backup sustav i održavanje mrežne infrastrukture. Ova usluga pruža potpunu podršku za poslovne potrebe korisnika po cijeni 150€ mjesečno.


150 
  • Dostava:  
  • Politika Povrata: Naša politika povrata omogućava klijentima povrat novca za neispravne usluge koje nisu bile isporučene ili su bile isporučene u neispravnom stanju, u roku od 7 dana od datuma kupovine. Klijent mora prijaviti želju za povrat novca putem e-maila ili telefonskog poziva našem timu za podršku i dostaviti dokaz o neispravnosti usluge. Povrat novca će biti izvršen u roku od 7 radnih dana i izvršit će se na isti način na koji je kupovina izvršena. Ukoliko klijent odustane od usluge, povrat novca će biti izvršen u skladu s tim. Povrat novca nije moguć za besplatne usluge ili usluge dio posebnih promocija ili ponuda.