Sustav se može optimizirati, neovisno da li je nova inicijalizacija ili stara instalacija u pitanju. Optimizacijom se može dodatno ubrzati računalo i ostvariti "osjećaj" novog sustava.


25 
  • Dostava:  


Više detalja


Slični artikli