Nadopuna web sadržaja je usluga dopune informacija na Vašu web stranicu - ovaj je proizvod samostalna usluga te ukoliko nije dogovoreno paušalno održavanje stranice sve naknadne korekcije se naplaćuju po datom cjeniku.


30 


Više detalja