Letak i brošure su izvrstan način promoviranja sebe ili svog proizvoda, poslovanja, ture ili slično..... Uz inovativan dizajn primjeren vašem poslovanju dobar letak će zasigurno primamiti brojne poglede potencijalnih korisnika i mušterija


20 


Saznaj više


sluga dizajna letka ili brošure je paket usluga koji se sastoji od izrade vizualnog koncepta i dizajna vaše letke ili brošure.

 Cilj je stvoriti atraktivni i privlačni dizajn koji će privući pažnju vaših ciljanih klijenata i istaknuti vašu poruku ili proizvod. 

Pri izradi letaka ili brošure, razmotrit ćemo vašu ciljnu publiku i stvoriti dizajn koji će najbolje odgovarati njihovim potrebama i interesima. 

Osim dizajna, usluga također uključuje i strukturiranje sadržaja i odabir slika i grafika koji će najbolje ilustrirati vašu poruku. Nakon što završimo dizajn, predat ćemo vam gotovu letku ili brošuru u digitalnom obliku, koju možete isprintati ili koristiti na vašoj web stranici.