Usluga kloniranja podataka je posebna tehnika kopiranja podataka koja omogućuje kopiranje svih podataka s jednog hard diska na drugi, sektor po sektor. Ovaj proces kloniranja je vrlo precizan i omogućuje kopiranje čak i onih podataka koji se obično ne mogu kopirati na druge načine, poput skrivenih podataka i slično.


30 


Saznaj više


Usluga kloniranja podataka

Usluga kloniranja podataka je posebna tehnika kopiranja podataka koja omogućuje precizno kopiranje svih podataka s jednog hard diska na drugi, sektor po sektor. Ovaj proces omogućuje kopiranje čak i onih podataka koji se obično ne mogu kopirati na druge načine, poput skrivenih podataka i slično. 

Što je usluga kloniranja podataka?

Usluga kloniranja podataka je postupak kopiranja podataka s jednog hard diska na drugi. Ovaj postupak je vrlo precizan i omogućuje potpuno točno kopiranje svih podataka, uključujući skrivene podatke koji se obično ne mogu kopirati na druge načine.

Kako funkcionira usluga kloniranja podataka?

U procesu kloniranja podataka, podaci se kopiraju sektor po sektor. To znači da se kopira svaki sektor na originalnom disku i prenosi na novi disk. Ovaj postupak omogućuje da se kopiraju čak i skriveni podaci, jer se kopira sve što se nalazi na disku, uključujući nevidljive podatke.

Kada se koristi usluga kloniranja podataka?

Usluga kloniranja podataka se obično koristi kada se želi sigurno prebaciti podatke s jednog hard diska na drugi ili kada se želi osigurati da se podaci sačuvaju u slučaju da se originalni hard disk pokvari ili izgubi. Također se koristi kada se želi napraviti sigurnosna kopija važnih podataka.

Kako se izvodi usluga kloniranja podataka?

Usluga kloniranja podataka se obično izvodi uz pomoć posebnog softvera za kloniranje ili hardwareske opreme za isto. 

Ovaj softver omogućuje da se kopiraju podaci s jednog diska na drugi bez gubitka podataka ili informacija. 

Softver također omogućuje da se naprave sigurnosne kopije podataka, tako da se u slučaju gubitka podataka mogu povratiti.

iTS koristi hibridnu kombinaciju softwareskog i hardwareskog kopiranja bit-po-bit.

Koji su rizici povezani s kloniranjem podataka?

Kloniranje podataka može biti rizično ako se ne provodi na ispravan način. Ako se ne koristi pouzdan softver ili ako se ne provjere oba diska prije kloniranja, postoji mogućnost da se izgube važni podaci. Također, ako se koristi neispravan ili oštećen disk za kloniranje, može doći do gubitka podataka. Zbog toga je važno koristiti pouzdan softver i provjeriti oba diska prije pokretanja postupka kloniranja.

Koje su alternativne metode za kopiranje podataka?

Postoje i druge metode za kopiranje podataka, poput ručnog kopiranja podataka s jednog diska na drugi ili upotrebe vanjskih uređaja za pohranu, kao što su USB stickovi ili vanjski tvrdi diskovi. Međutim, ove metode mogu biti manje precizne i pouzdane od kloniranja podataka. Ručno kopiranje podataka može zahtijevati puno vremena i može doći do grešaka ako se ne kopiraju svi podaci. Vanjski uređaji za pohranu također mogu biti manje pouzdani od unutarnjih hard diskova i mogu se lako izgubiti ili oštetiti.

Kako se pripremiti za kloniranje podataka?

Prije kloniranja podataka, važno je pripremiti se kako bi se izbjegle greške i probleme tijekom postupka. Prije svega, treba provjeriti da li su oba diska ispravna i da nema problema s njima. Također je važno napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka prije kloniranja, kako bi se osiguralo da se podaci ne izgube u slučaju da dođe do greške tijekom postupka. 

Koje su cijene usluge kloniranja podataka?

Cijene usluge kloniranja podataka mogu varirati ovisno o različitim faktorima, poput veličine diska, korištenog softvera i vremena potrebnog za kloniranje podataka. U nekim slučajevima, kloniranje podataka može biti besplatno ako koristite besplatni softver za kloniranje. Međutim, u većini slučajeva, postoji neka naknada za uslugu kloniranja podataka, što može varirati od nekoliko desetaka do nekoliko stotina eura.