. . .

Usluga kloniranja podataka je posebna tehnika kopiranja podataka koja omogućuje kopiranje svih podataka s jednog hard diska na drugi, sektor po sektor. Ovaj proces kloniranja je vrlo precizan i omogućuje kopiranje čak i onih podataka koji se obično ne mogu kopirati na druge načine, poput skrivenih podataka i slično.


30 

Saznaj više


Usluga kloniranja podataka je posebna tehnika kopiranja podataka koja omogućuje kopiranje svih podataka s jednog hard diska na drugi, sektor po sektor.

Ovaj proces kloniranja je vrlo precizan i omogućuje kopiranje čak i onih podataka koji se obično ne mogu kopirati na druge načine, poput skrivenih podataka i slično.

Jedan od glavnih razloga zašto se kloniranje podataka koristi je što omogućuje potpuno sigurno kopiranje podataka na drugi medij. 

Ovaj proces se obično koristi kada se želi sigurno prebaciti podatke s jednog hard diska na drugi ili kada se želi osigurati da se podaci sačuvaju u slučaju da se originalni hard disk pokvari ili izgubi.

U procesu kloniranja podataka, podaci se kopiraju sektor po sektor, što omogućuje potpuno točno kopiranje svih podataka, bez da se nešto izgubi ili propusti. 

Osim toga, ovaj proces omogućuje i kopiranje skrivenih podataka koji se obično ne mogu kopirati na druge načine.