iTS dijagnostika je u sklopu svakog servisa besplatna usluga, no kao samostalna usluga je naplatna. Dijagnostika nam je prvi korak pred rješenje problema. Svaki kvar i pogreška je popravljiva ako znamo gdje je problem - zato je važnost dijagnostike iznimno velik dio servisa.


20 
  • Dobavljač: iTS

Opišite problem :
Pošalji slike:


Više detalja


Slični artikli