Usluga dizajna billboarda je usluga koja se bavi izradom vizualno atraktivnog i informativnog dizajna za velike plakate koji se koriste za reklamiranje proizvoda ili usluga. Cilj ovakve usluge je privući pažnju ljudi i informirati ih o određenoj ponudi.


10 


Saznaj više


Billboard je velika reklamna ploča koja se nalazi u javnom prostoru i koristi se za prikazivanje reklama. 

Usluga dizajna billboarda uključuje stvaranje vizualnog koncepta za reklamu koja će se prikazati na tom mediju. To može uključivati razvoj grafičkog dizajna, odabir boja i fontova, te kreiranje poruke koja će privući pažnju i biti učinkovita u promociji proizvoda ili usluge. Dizajn billboarda treba biti jedinstven i privlačan te se prilagoditi specifičnim zahtjevima klijenta i ciljanoj publike. 

Usluga dizajna billboarda također može uključivati izradu 3D modela kako bi se bolje predstavila buduća izgleda ploče u stvarnom prostoru. Važno je da se billboard dizajnira na način da bude privlačan i uočljiv te da poruka bude jasna i kratka kako bi se lako upamtila.