. . .
Video editor

Marin je video editor i stručnjak za obradu videa, odnosno za izradu i uređivanje videa. To uključuje sve od dodavanja zvuka, titlova i drugih efekata, do montiranja i finalne obrade videa.

Video editori poput našeg Marina, poznati po svojoj sposobnosti da brzo i precizno razmišljaju, te da se prilagode različitim zahtjevima i stilovima, također moraju biti opremljeni s dobrim poznavanjem različitih softvera za obradu videa, kao što su Adobe Premiere, Final Cut Pro ili Avid Media Composer. 

Pored toga, video editori trebaju imati dobro razvijene kreativne sposobnosti, da bi mogli stvoriti originalne i zanimljive video sadržaje.


Kontakt broj :

  • +385 98 1672 280

Mail adresa :