E-mail marketing

Email marketing je oblik oglašavanja u kojem se tvrtke koriste email porukama za promoviranje svojih proizvoda ili usluga. To uključuje slanje email poruka potencijalnim ili postojećim kupcima s ciljem povećanja prodaje ili promocije novih proizvoda ili usluga.

Email marketing je važan za poslovanje jer omogućuje tvrtkama da:

  1. Povećaju vidljivost svojih proizvoda ili usluga: Email marketing omogućuje tvrtkama da se pojave pred potencijalnim ili postojećim kupcima putem njihovih email računa.

  2. Povećaju prodaju: Ako je email marketing dobro i ciljano planiran, može dovesti do povećanja prodaje.

  3. Poboljšaju odnose s kupcima: Email marketing omogućuje tvrtkama da stvaraju odnose s kupcima putem redovitih email poruka i da odgovaraju na pitanja ili pritužbe kupaca.

  4. Pružaju ciljano oglašavanje: Email marketing omogućuje tvrtkama da ciljaju svoje poruke na određene skupine kupaca prema njihovim interesima ili demografskim karakteristikama.

Ukratko, email marketing je važan za poslovanje jer omogućuje povećanje vidljivosti, povećanje prodaje, poboljšanje odnosa s kupcima i ciljano oglašavanje.