Dizajn thumbnaila


Thumbnail je sličica koja se pojavljuje kada se video prikazuje u rezultatima pretraživanja ili na popisima reprodukcija, i često se koristi kao prvi dojam o videozapisu.


Usluga dizajna thumbnaila uključuje dizajniranje sličice koja će privući pažnju potencijalnih gledatelja i potaknuti ih na reproduciranje videozapisa. 

Dizajner može koristiti različite tehnike, poput rada s tekstom, slikama ili ikonama, kako bi stvorio privlačnu sličicu.


Usluga dizajna thumbnaila je važna za poduzeća i pojedince koji žele da povećaju gledanost svojih videozapisa na Youtubeu i drugim video platformama.