Dizajn kalendara, bilježnica...

Usluga dizajna kalendara uključuje dizajniranje kalendara od početka do kraja, uključujući izbor teme, odabir grafičkih elemenata i dizajniranje kalendara. 

Dizajner može koristiti različite alate, poput grafičkog dizajna ili dizajn softwarea, kako bi stvorio atraktivan i funkcionalan kalendar.

Usluga dizajna kalendara je važna za poduzeća koja žele da daju svojim poslovnim bilježnicama ili drugim predmetima privlačan i funkcionalan dizajn. 

Kalendar može biti koristan alat za planiranje i organizaciju posla, a privlačan dizajn može pomoći da se poveća prepoznatljivost brenda i da se stvori bolja veza s kupcima ili poslovnim partnerima.