. . .
iTS Edu

Cilj programa je pružiti sveobuhvatno obrazovanje kroz teoretske i praktične radionice, radionice učenja putem računalnih simulacija i laboratorijskih vježbi te rad u timu. 

Program edukacije može obuhvaćati širok raspon tema, od osnovnih pojmova i koncepta informatike do naprednih tehnika razvoja softvera i mrežnih tehnologija. 

Program edukacije je namijenjen početnicima i naprednim korisnicima te nudi priliku za stalno usavršavanje i razvoj vještina u IT sektoru.


Program je još uvijek u razvoju te se nadamo do kraja 2024. godine zajedno s partnerima iTSmedia grupe predstaviti iTS Edu program.