Ovim se alatima koristite na naputak servisnog rada ili na vlastitu odgovornost !

AIDA64

AIDA je napredni software za praćenje dijagnostike uređaja

FurMark

*nemojte koristiti ukoliko niste sigurni što radite* odnosno ukoliko nije tražena dijagnostika stabilnosti GPU-a , ovaj software opterećuje GPU te mjeri temperaturu grafičke kartice

Prime95

*nemojte koristiti ukoliko niste sigurni što radite* odnosno ukoliko nije tražena dijagnostika stabilnosti CPU-a , ovaj software opterećuje CPU te mjeri temperaturu istog

HardDiskSentinel

Ovaj napredni software pokazuje S.M.A.R.T faktore i generalno zdravlje i informacije o Vašem HDD-u ili SSD-u

HWinfo

HWinfo je program koji mjeri temperature cijelog sustava te se može koristiti za izvještaj ostalih važnih stavki sustava, hardware-a itd..